لاو سینما : سینمای ایران و جهان

نکته عجیب ماجرا در این است که بخش سرمایه گذار فیلم با خرید بلیت ها از طریق اینترنت، تلاش دارد وضعیت فروش آن را بالاتر از حد انتظار نشان دهد.

آخرين به روز رساني : پنجشنبه 22 آذر 1397


کل مطلب : 4671 مطلب / کل بازديد : 698,2881
تبليغات

خرید بلیت شعله ور
خرید بلیت یک کیلو و بیست و یک گرم
خريد بليت چراغ های ناتمام
خرید بلیت داش آکل
خرید بلیت تنگه ابوقریب
خرید بلیت پشت دیوار سکوت
خرید بلیت خرگیوش

موضوع : سینمای ایران
کد مطلب : 4632
تاريخ انتشار : یکشنبه 08 مهر 1397 - 9:19

با به نمایش درآمدن شش فیلم از چهارشنبه هفته گذشته، تبلیغاتی جعلی برای یک فیلم بخصوص آغاز شده است
، این فیلم که با سرمایه گذاری جریان منتسب به «پول های بادآورده» تولید شده، توسط برخی از رسانه های مجازی که حکم بوق های تبلیغاتی را برای این گونه فیلم ها ایفا می کنند، مدعی فروش های نجومی برای آن فیلم بخصوص شده اند!
نکته عجیب ماجرا در این است که بخش سرمایه گذار فیلم با خرید بلیت ها از طریق اینترنت، تلاش دارد وضعیت فروش آن را بالاتر از حد انتظار نشان دهد.بانی فیلم

+ پول های باداورده برای تبلیغات جعلی یک فیلم ,تکذیب فروش های نجومی یک فیلم 

 

مطالب مرتبط
مطلب زنده
پربازديد