لاو سینما : سینمای ایران و جهان

تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم مستند لوح تقدیر و مبلغ 3،000،000 تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ مستند

آخرين به روز رساني : شنبه 26 آبان 1397


کل مطلب : 4659 مطلب / کل بازديد : 665,9991
تبليغات

خرید بلیت شعله ور
خرید بلیت یک کیلو و بیست و یک گرم
خريد بليت چراغ های ناتمام
خرید بلیت داش آکل
خرید بلیت تنگه ابوقریب
خرید بلیت پشت دیوار سکوت
خرید بلیت خرگیوش

موضوع : سینمای ایران
کد مطلب : 4457
تاريخ انتشار : سه شنبه 13 شهريور 1397 - 16:28

جایزۀ ملی سینمای 100 به عنوان جایزۀ بزرگ جشنواره: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 15،000،000 تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم.

جوایز بخش اصلی:

 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 12،000،000 تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم مستند
 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 12،000،000 تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی
 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 12،000،000 تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی
 • لوح تقدیر و مبلغ 7،000،000 تومان جایزۀ نقدی به 2 فیلم برگزیدۀ مستند
 • لوح تقدیر و مبلغ 7،000،000  تومان جایزۀ نقدی به 2 فیلم برگزیدۀ داستانی
 • لوح تقدیر و مبلغ 7،000،000  تومان جایزۀ نقدی به 2 برگزیدۀ پویانمایی
 • لوح تقدیر و مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به تشخیص هیأت داوران به یک فیلم در هر بخش
 • لوح تقدیر و مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی با عنوان جایزۀ ویژۀ دبیر جشنواره به یک اثر برگزیده

جوایز بخش مسیر تجربه:

 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم مستند
 • لوح تقدیر و مبلغ 3،000،000 تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ مستند
 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین فیلم داستانی
 • لوح تقدیر و مبلغ 3،000،000 تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ داستانی
 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به کارگردان بهترین پویانمایی
 • لوح تقدیر و مبلغ 3،000،000 تومان جایزۀ نقدی به یک برگزیدۀ پویانمایی

جایزۀ ویژه حمایت از کالای ایرانی

 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 7،000،000 تومان جایزه نقدی به فیلم مستند
 • دیپلم افتخار و مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ مستند  
 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 7،000،000 تومان جایزۀ نقدی به بهترین فیلم داستانی
 • دیپلم افتخار و مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به یک فیلم برگزیدۀ داستانی
 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و 7،000،000 تومان جایزۀ نقدی به بهترین پویانمایی
 • دیپلم افتخار و مبلغ 5،000،000 تومان جایزۀ نقدی به یک برگزیدۀ پویانمایی

جایزۀ جهانی سینمای 100

 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی معادل 1500 یورو به یک فیلم برگزیدۀ مستند
 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی معادل 1500 یورو به یک فیلم برگزیدۀ داستانی
 • تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و جایزۀ نقدی معادل 1500 یورو به یک برگزیدۀ پویانمایی

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم 100 در قالب بخش‌های مسابقه سینمای 100 ثانیه‌ای ایران شامل: بخش اصلی، بخش مسیر تجربه( مسابقه فیلم‌های مستند، داستانی و پویانمایی)، مسابقه سینمای 100 ثانیه‌ای جهان در زمینه فیلم های داستانی، مستند و پویانمایی و بخش ویژه جشنواره با عنوان حمایت از تولید کالای ایرانی( ایران ساخت) برگزار می شود.

 

مطالب مرتبط
مطلب زنده
پربازديد