لاو سینما : سینمای ایران و جهان

لاوسینما : قسمتی از دیالوگ های سکانس فیلم : «شهر اردیبهشت »   - بشین کارت دارم  + چی شده ، چرا اینقدر خوشحالی ؟ - اره خوشبخت شدم  + تو ؟ تو خوشبخت شدی؟ حالا بگو ببینم چی شده ؟ - ببین داداش ، اگر 220 ملیون تومان یک جا پیدا کنی باهاش چکار می کنی ؟ + 220 ملیون ؟ / من اگر جات بودم پول دیه اون بد بخت رو می دادم  * نه فرید من عروس بشم که بهتره ؟ = نه نه فرید ، شهریه دانشگاه من واجبتره  * اخه فرید چه نسبتی با تو داره که بخواد شهریه دانشگاه تو رو بده ؟ = شوهر خاهرمه…

آخرين به روز رساني : سه شنبه 24 مهر 1397


کل مطلب : 4638 مطلب / کل بازديد : 634,3311
تبليغات

خرید بلیت شعله ور
خرید بلیت یک کیلو و بیست و یک گرم
خريد بليت چراغ های ناتمام
خرید بلیت داش آکل
خرید بلیت تنگه ابوقریب
خرید بلیت پشت دیوار سکوت
خرید بلیت خرگیوش

موضوع : دیالوگ
کد مطلب : 3431
تاريخ انتشار : دوشنبه 08 خرداد 1396 - 10:39

لاوسینما : قسمتی از دیالوگ های سکانس فیلم : «شهر اردیبهشت »

 

- بشین کارت دارم 

+ چی شده ، چرا اینقدر خوشحالی ؟

- اره خوشبخت شدم 

+ تو ؟ تو خوشبخت شدی؟ حالا بگو ببینم چی شده ؟

- ببین داداش ، اگر 220 ملیون تومان یک جا پیدا کنی باهاش چکار می کنی ؟

+ 220 ملیون ؟

/ من اگر جات بودم پول دیه اون بد بخت رو می دادم 

* نه فرید من عروس بشم که بهتره ؟

= نه نه فرید ، شهریه دانشگاه من واجبتره 

* اخه فرید چه نسبتی با تو داره که بخواد شهریه دانشگاه تو رو بده ؟

= شوهر خاهرمه ها

* بزار ازدواج کنی تا بعد 

 

مطالب مرتبط
مطلب زنده
پربازديد